Home

Velkommen til Psykologproces v. Aut. Psykolog Anette Azalie

Hvad er “Hjælp til forandring”


At udvikle og forandre sig kommer ikke altid af sig selv, af og til må man arbejde for det og det kan også kræve at man skal overvinde en vis modstand og frygt for at forlade gamle vaner og lære nye måder at tackle og løse problemer på, både individuelt og i samspillet med andre mennesker.

Derfor vil jeg som psykolog både tilpasse mig din måde at tænke og være på men jeg vil også af og til udfordre dig i din måde at tænke og være på.

Dette gælder også grupper som vil blive forstået og mødt som I er, men også her, vil det være gavnligt og nødvendigt for udvikling, at I bliver udfordret og dermed præsenteret eller opfordret til at tænke og handle anderledes end hidtil.


Dette for at give dig/Jer flere mulige måder at løse problemer og konflikter på fremover eller f.eks. hjælpe til en livsstilsændring, bearbejde sorg, krise, stress eller depression og f.eks. hindre tilbagefald til selvdestruktiv adfærd eller i hvert fald gøre dig/Jer bedre rustet hvis det skulle ske igen.


Psykologbehandling er altså ikke en passiv proces som klient, men en aktiv proces i samarbejde med den givne psykolog.

Kontakten mellem klienten og psykologen er afgørende for et godt resultat, hvorfor dårlig kemi, kontakt eller manglende tillid altid er en god grund til at bede om en anden psykolog som behandler, supervisor, coach eller rådgiver.

Tilsidst vil jeg sige, at ofte føles problemer umulige at løse, men det er de sjældent, med den rette hjælp. Alle kan få det bedre og man bliver ikke klogere på sig selv af at tage medicin, så samtale er et godt alternativ eller supplement hertil.

Vel mødt til en psykologproces med mig