Problemstillinger

Her er en list over nogle af de probemtyper, som jeg beskæftiger mig med. Listen er ikke udtømmelig, da jeg løbende får supervision til at håndtere enhver problemtype, og da ikke alle oplevelser af problemer kan placeres i nedenstående kategorier.

Jeg har speciel interesse for eller erfaring med at hjælpe klienter med følgende

 • Angst, fobi
 • Aggression
 • Alvorlig sygdom
 • Depression
 • Incest
 • Krise
 • Mobning, chikane, trusler
 • Overforbrug af alkohol, medicin m.m.
 • Parforhold
 • Spiseforstyrrelser (anoreksi, bulimi, overspisning)
 • Selvmordstanker
 • Stress, udbrændthed
 • Sorg
 • Tvangsprægede tanker eller handlinger
 • Usikkerhed, problemer med selvværd, ensomhed
 • Selvdestruktiv adfærd
 • Familie, børn, unge
 • Psykisk sygdom
 • Smertetilstande
 • Graviditet og fødsel
 • Fysisk handicap

Jeg har speciel interesse for eller erfaring med at hjælpe socialforvaltninger eller institutioner med følgende

 • Statusbedømmelser
 • Erklæringer
 • Samtaler med personale
 • Samtaler med klienter

Jeg har speciel interesse for eller erfaring med at hjælpe virksomheder/arbejdspladser indenfor følgende

 • Afskedigelser – rådgivning i forbindelse med afskedigelser
 • Coaching og supervision af enkelt individer eller grupper, samtaler med ledere om ledelse
 • Kommunikation mellem ledelse og medarbejdere
 • Konflikthåndtering, kriseforebyggelse og -beredskab
 • Ledelsesudvikling
 • Misbrug eller overforbrug af f.eks. alkohol, medicin eller andet
 • Mobning, vold og trusler på arbejdspladsen
 • Psykisk arbejdsmiljø
 • Personaleudvikling, udviklingssamtaler og personlig udvikling
 • Stressforebyggelse og -håndtering
 • Udbrændthed